• Hosting windows thường

 • Hosting windows doanh nghiệp

 • Dịch vụ bổ sung

 • Thông số kỹ thuật

BKSW01

33.000đ/tháng
 • Disk space: 250 MB
 • Bandwidth: 05 GB
 • Domain: 01
 • Sub Domains 03
 • Parked Domains: 02
 • FTP Accounts: 02
 • Email Accouts: 05
 • SQL Accounts: 02
 • Hợp đồng tối thiểu: 12 tháng

BKSW02

60.000đ/tháng
 • Disk space: 500 MB
 • Bandwidth: 10 GB
 • Domains: 02
 • Sub Domains: 05
 • Parked Domains: 04
 • FTP Accounts: 03
 • Email Accouts: 10
 • SQL Accounts: 04
 • Hợp đồng tối thiểu: 06 tháng

BKSW03

85.000đ/tháng
 • Disk space: 1.000 MB
 • Bandwidth: 20 GB
 • Domains: 03
 • Sub Domains: 15
 • Parked Domains: 06
 • FTP Accounts: 06
 • Email Accouts: 20
 • SQL Accounts: 05
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW03+

135.000đ/tháng
 • Disk space: 1.500 MB
 • Bandwidth: 30 GB
 • Domains: 05
 • Sub Domains: 25
 • Parked Domains: 10
 • FTP Accounts: 07
 • Email Accouts: 30
 • SQL Accounts: 07
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW04

165.000đ/tháng
 • Disk space: 2.000 MB
 • Bandwidth: 40 GB
 • Domains: 07
 • Sub Domains: 30
 • Parked Domains: 15
 • FTP Accounts: 10
 • Email Accouts: 50
 • SQL Accounts: 12
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW04+

210.000đ/tháng
 • Disk space: 3.000 MB
 • Bandwidth: 60 GB
 • Domains: 09
 • Sub Domains: 35
 • Parked Domains: 20
 • FTP Accounts: 15
 • Email Accouts: 80
 • SQL Accounts: 15
 • Hợp đồng tối thiểu: 03 tháng

BKSW05

250.000đ/tháng
 • Disk space: 4.000 MB
 • Bandwidth: 80 GB
 • Domains: 12
 • Sub Domains: 40
 • Parked Domains: 30
 • FTP Accounts: 20
 • Email Accouts: 100
 • SQL Accounts: 16
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng

BKBW01

330.000đ/tháng
 • Disk space: 5.000 MB
 • Bandwidth: 120 GB
 • Domains: 15
 • Sub Domains 40
 • Parked Domains: 40
 • FTP Accounts: 20
 • Email Accouts: 120
 • SQL Accounts: 20
 • Hợp đồng tối thiểu: 01tháng

BKBW02

620.000đ/tháng
 • Disk space: 10.000 MB
 • Bandwidth: 200 GB
 • Domains: 20
 • Sub Domains 45
 • Parked Domains: 45
 • FTP Accounts: 30
 • Email Accouts: 130
 • SQL Accounts: 30
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng

BKBW03

870.000đ/tháng
 • Disk space: 20.000 MB
 • Bandwidth: 280 GB
 • Domains: 25
 • Sub Domains 50
 • Parked Domains: 50
 • FTP Accounts: 40
 • Email Accouts: 150
 • SQL Accounts: 40
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng

BKBW04

1.000.000đ/tháng
 • Disk space: 30.000 MB
 • Bandwidth: 400 GB
 • Domains: 60
 • Sub Domains: 60
 • Parked Domains: 60
 • FTP Accounts: 50
 • Email Accouts: 200
 • SQL Accounts: 50
 • Hợp đồng tối thiểu: 01 tháng
Thông số mua bổ sung Đơn vị tính Đơn giá
Băng thông 5.0GB 75.000đ/tháng
Băng thông 10GB 150.000đ/tháng
Băng thông 20GB 300.000đ/tháng

 

Quý khách hàng lưu ý:

– Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

– Dịch vụ bổ sung chỉ áp dụng với các gói Hosting Linux Cpanel, Hosting Linux DirectAdmin, Hosting Windows.

– Khách hàng vui lòng đặt mua theo cùng thời gian với gói dịch vụ (Riêng dịch vụ Hosting Linux DirectAdmin băng thông được mua theo từng tháng)

Thông số kỹ thuật
Hệ điều hành Windows Server 2008 Enterprise R2-IIS 7.5
Quản trị hosting Parallels Plesk Panel
Ngôn ngữ hỗ trợ ASP/.NET 2.0/.NET3.0-3.5/NET 4.0-4.5/MVC2-3-4/Silverlight3-4-5/Crystal Reports/AJAX/LINQ
Cơ sở dữ liệu MSSQL 2008 R2 (MSSQL 200/2003/2005/2008)
Hệ thống Email Email Manager/ POP3, SMTP Accounts/ Webmail Address Manager/ Email Forwarder Manager/Email Filtering Manager/Email Autoresponders/Norton Antivirus Corp/Anti Spam mail/Hỗ trợ kiểm tra Email qua IMAP
Tính năng truy cập FTP Acount/Webbase Control Panel/ WebBase File Manager
Tính năng khác Hotlink Protection/Protected Directories/Webprotect/ Sub domain/ Parked Domain/ Add on Domain/ Bandwidth Status / Disk Usage Viewer/ Error Log/ Customer Error Pages / MIME Type Manager/ Redirect Manager/ Backup Manager/ Database Backup/ DataWeb Backup/ Remote SQL/ URL Rewrite 2.0
Thông số kỹ thuật chung
Parallels Plesk Panel Hệ thống lọc thư rác POP3/IMAP/SMTP MVC2-3-4
Sao lưu, phục hồi Chống virut Chuyển tiếp email ASP/ASP.NET
Quản lý tập tin Webmail Trả lời thư tự động MSSQL 2008 R2
 • Giảm 05% khi đăng ký mới/gia hạn 01 năm
 • Giảm 10% khi đăng ký mới/gia hạn 02 năm
 • Giảm 15% khi đăng ký mới/gia hạn 03 năm
 • Giảm 20% khi đăng ký mới/gia hạn 04 năm