• Tên miền Việt Nam

  • Tên miền quốc tế

Loại tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Transfer về WebNew
.vn 350.000 480.000 Miễn phí
.com.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.net.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.biz.vn 350.000 350.000 Miễn phí
.info.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.edu.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.gov.vn (tổ chức) 200.000 200.000 Miễn phí
.org.vn (tổ chức) 200.000 200.000 Miễn phí
.ac.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.pro.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.health.vn 200.000 200.000 Miễn phí
.name.vn 30.000 30.000 Miễn phí

Tên miền địa giới hành chính .vn

(Ví dụ: hanoi.vn,bacgiang.vn,…)

200.000 200.000 Miễn phí
Loại tên miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm Transfer về WebNew
.com Miễn phí 280.000 230.000
.net Miễn phí 280.000 230.000
.ws | .us Miễn phí 280.000 280.000
.org | .info | .biz Miễn phí 295.000 295.000
.cc Miễn phí 700.000 700.000
.asia Miễn phí 380.000 380.000
.me Miễn phí 580.000 580.000
.tel Miễn phí 330.000 330.000
.name Miễn phí 280.000 280.000
.tv Miễn phí 790.000 790.000
.mobi Miễn phí 430.000 430.000
.mn Miễn phí 930.000 930.000
.in Miễn phí 285.000 285.000
.co.in Miễn phí 260.000 260.000
.co Miễn phí 660.000 660.000
.co.uk Miễn phí 180.000 180.000
.com.co Miễn phí 380.000 380.000
.net.co Miễn phí 380.000 380.000
.pro Miễn phí 350.000 350.000
.xxx Miễn phí 2.299.000 2.299.000
.XYZ Miễn phí 280.000 280.000
.HOST Miễn phí 1.850.000 1.850.000
.SITE Miễn phí 620.000 620.000
.TECH Miễn phí 950.000 950.000
.WEBSITE Miễn phí 450.000 450.000
.BLACK Miễn phí 900.000 900.000
.VIP Miễn phí 380.000 380.000
.MEN Miễn phí 630.000 630.000
.LIVE Miễn phí 580.000 580.000
.CLUB Miễn phí 380.000 380.000
.DE Miễn phí 250.000 250.000

– Quý khách hàng lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%