A. Chuyển tên miền quốc tế

– Chuyển domain từ nơi khác về WebNew tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại WebNew với bản giá domain hiện tại ở WebNew

– Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về WebNew:

Bước 1:

– Bạn kiểm tra domain không bị lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois tại www.webnew.vn phải là địa chỉ email của bạn check được.

– Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key
Bước 2:

– Bạn vui lòng đăng ký transfer tại đây.

– Chúng tôi hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel http://domain.webnew.vn

Chuyển tên miền về WebNew không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn WebNew tự động gia hạn thêm 1 năm.

Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về WebNew quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.

B. Chuyển tên miền Việt Nam (.vn)

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (mẫu transfer) (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 bản) có xác nhận chủ thể: Dowload mẫu bản khai

2. Bạn mang mẫu transfer (2 bản) sang nhà đăng ký cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận. Bạn gửi bản khai hợp lệ này qua WebNew làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)

– Chuyển tên miền về WebNew không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn WebNew tự động gia hạn thêm 1 năm.

– Sau khi hòan tất thủ tục chúng tôi sẽ chuyển đổi tên miền về WebNew và cung cấp account cho bạn quản lý.

– Trường hợp bạn sử dụng DNS tại WebNew, bạn sẽ được cung cấp cpanel quản lý.

– Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.

– Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel #