1Nhập các tên miền cần kiểm tra

Lưu ý: Nhấn Enter để check nhiều tên miền cùng lúc

2Chọn ít nhất 1 loại tên miền
  • Phổ biến
  • Tên miền Việt Nam
  • Tên miền Quốc tế

Xem Tên miền theo địa giới hành chính

3Click để kiểm tra
4Kết quả kiểm tra tên miền